Βοήθεια :

1. Personal Details


 •  Αφορά τα προσωπικά στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στο βιογραφικό σας.
 •  Τα πεδία με αστερίσκο πρέπει απαραίτητα να είναι συμπληρωμένα.
 •  Μόλις είστε έτοιμοι , καταχωρήστε τα στοιχεία σας πατώντας το κουμπί 'Υποβολή'.
 •  Αν υπάρχει κάποιο λάθος στις καταχωρήσεις σας , εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα κάτω από τον τίτλο της φόρμας.[πίσω..]

1.1 Φωτογραφία:

Η φωτογραφία σας πρέπει να έχει προέκταση αρχείου .gif ή .png ή .jpeg
Η φωτογραφία σας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2MB[πίσω..]

1.2 Ημερομηνία Γέννησης

Η Ημερομηνία Γέννησης πρέπει να είναι στην μορφή dd/mm/yyyy ή d/m/yyyy ή dd.mm.yyyy ή d.m.yyyy
Η μέρα πρέπει να είναι συμβατή με τον εκάστοτε μήνα (πχ ο Φεβρουάριος δεν έχει 30 μέρες!)[πίσω..]

1.3 Τόπος Γέννησης

Ο τόπος γέννησης πρέπει να αποτελείται από αλφαβητικούς χαρακτήρες[πίσω..]

1.4 Υπηκοότητα

Η υπηκοότητα πρέπει να αποτελείται από αλφαβητικούς χαρακτήρες[πίσω..]

1.5 Όνομα

Το όνομα πρέπει να είναι συμπληρωμένο
Το όνομα πρέπει να αποτελείται από αλφαβητικούς χαρακτήρες[πίσω..]

1.6 Επίθετο

Το επίθετο πρέπει να είναι συμπληρωμένο
Το επίθετο πρέπει να αποτελείται από αλφαβητικούς χαρακτήρες[πίσω..]

1.7 Τηλέφωνο

Αφορά το σταθερό σας τηλέφωνο
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι συμπληρωμένο
Το τηλέφωνο πρέπει να αποτελείται από 10 αριθμητικούς χαρακτήρες χαρακτήρες[πίσω..]

1.8 Κινητό

Αφορά το κινητό σας τηλέφωνο
Το κινητό πρέπει να αποτελείται από 10 αριθμητικούς χαρακτήρες χαρακτήρες[πίσω..]

1.9 Email

Αφορά την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομίου
Το email πρέπει να έχει έγκυρη μορφή (username@domain)[πίσω..]

1.10 Αριθμός Παιδιών

Ο αριθμός των παιδιών πρέπει να αποτελείται μόνο από αριθμητικούς χαρακτήρες χαρακτήρες[πίσω..]

2. Εκπαίδευση


 •  Αφορά τα στοιχεία που αφορούν τα πτυχία που κατέχεται και τα Επαγγελματικά σας προσόντα τα οποία θέλετε να εμφανίζονται στο βιογραφικό σας.
 •  Μόλις είστε έτοιμοι , καταχωρήστε τα στοιχεία σας πατώντας το κουμπί 'Υποβολή'.
 •  Αν υπάρχει κάποιο λάθος στις καταχωρήσεις σας , εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα κάτω από τον τίτλο της φόρμας.[πίσω..]

2.1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αν πρόκειται να συμπληρώσετε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση , πρέπει να συμπληρώσετε και τα 3 πεδία της.
Αν έχετε συμπληρώσει κάποιο άλλο πιο ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης , θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το παρών.[πίσω..]

2.2 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αν πρόκειται να συμπληρώσετε την τριτοβάθμια εκπαίδευση , πρέπει να συμπληρώσετε και τα 3 πεδία της.
Αν πρόκειται να συμπληρώσετε την τριτοβάθμια εκπαίδευση , απαιτείται να έχετε συμπληρώσει και το προηγούμενο επίπεδο εκπαίδευσης (την δευτεροβάθμια).
Αν έχετε συμπληρώσει κάποιο άλλο πιο ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης , θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το παρών.[πίσω..]

2.3 Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αν πρόκειται να συμπληρώσετε τις μεταπτυχιακές σπουδές , πρέπει να συμπληρώσετε και τα 3 πεδία που την αφορούν.
Αν πρόκειται να συμπληρώσετε τις μεταπτυχιακές σπουδές , απαιτείται να έχετε συμπληρώσει και τα προηγούμενα επίπεδα εκπαίδευσης (την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια).
Αν έχετε συμπληρώσει κάποιο άλλο πιο ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης , θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το παρών.[πίσω..]

2.4. Διδακτορικό

Αν πρόκειται να δηλώσετε διδακτορικό , πρέπει να συμπληρώσετε και τα 3 πεδία που το αφορούν
Αν πρόκειται να δηλώσετε διδακτορικό , απαιτείται να έχετε συμπληρώσει και τα προηγούμενα επίπεδα εκπαίδευσης (την δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και το μεταπτυχιακό).[πίσω..]

3. Εργασιακή Εμπειρία


 •  Αφορά τα στοιχεία που αφορούν την εργασική σας εμπειρία και τα οποία θέλετε να εμφανίζονται στο βιογραφικό σας.
 •  Μόλις είστε έτοιμοι , καταχωρήστε τα στοιχεία σας πατώντας το κουμπί 'Υποβολή'.[πίσω..]

4. Πρόσθετα Στοιχεία


 •  Αφορά τα πρόσθετα στοιχεία που τα οποία θέλετε να εμφανίζονται στο βιογραφικό σας.
 •  Μόλις είστε έτοιμοι , καταχωρήστε τα στοιχεία σας πατώντας το κουμπί 'Υποβολή'.[πίσω..]

5. Επικοινωνία